EL

Vi anser att de tjänster vi tillhandahåller är vår första prioritet samtidigt som vi bibehåller kvalitet och snabbhet i att tillhandahålla kundorienterade tjänster.

BRF

BRF & samfällighet

Vi erbjuder professionella elektriska lösningar och underhållstjänster för BRF samfälligheter, säkerställande av pålitlig och säker elförsörjning för hela området. Elektriska underhållstjänster: Vi tillhandahåller regelbundet underhåll för BRF samfälligheter, vilket inkluderar inspektion av elsystem, byte av utslitna komponenter och reparation av eventuella fel för att säkerställa en konstant och pålitlig elförsörjning för hela området. Uppgradering av belysning: Genom att byta ut äldre belysningsarmaturer mot energieffektiva LED-lampor kan vi inte bara minska energiförbrukningen och driftskostnaderna för samfälligheten utan också förbättra belysningens kvalitet och säkerhet.

Privat Kund

För våra privata kunder levererar vi skräddarsydda elektriska tjänster som passar deras individuella behov och garanterar högkvalitativt utförande och kund nöjdhet. Installation av smarta hem lösningar: Vi erbjuder installation av smarta hem system för privatkunder, inklusive intelligenta termostater, belysning kontroller och säkerhetskameror, vilket ger ökad komfort, bekvämlighet och säkerhet i hemmet.

Renovering av kök eller badrum : Under renoveringar av kök eller badrum utför vi omfattande elektriska arbeten såsom installation av nya eluttag, belysning och uppvärmningssystem för att säkerställa att renoveringen uppfyller kundens behov och önskemål samtidigt som den överensstämmer med gällande säkerhetsstandarder.

Installation

Vårt team av kunniga tekniker är experter på att genomföra olika elektriska installationer med noggrannhet och effektivitet, oavsett projektets storlek eller komplexitet. Nybyggnadsprojekt: Vi ansvarar för att installera hela elsystemet i nybyggda bostäder eller kommersiella fastigheter, inklusive ledningar, elcentraler, uttag och belysning. Uppgradering av elnät : Vid äldre fastigheter kan vi utföra uppgraderingar av elnätet för att öka kapaciteten och säkerställa att det är i enlighet med dagens standarder och krav.

Renovering objekt

Vi specialiserar oss på att modernisera och uppgradera befintliga elektriska system i olika objekt. Historisk byggnad : När det gäller renovering av historiska byggnader tar vi hänsyn till deras unika karaktär och struktur samtidigt som vi moderniserar deras elektriska system för att uppfylla dagens behov och säkerhetskrav.

Företagslokaler : Vid renovering av företagslokaler anpassar vi de elektriska installationerna efter verksamhetens behov och krav, vilket kan innefatta installation av avancerade IT-nätverk, säkerhets- och övervakningssystem och energieffektiv belysning.

 

Service och felsökning

Vi erbjuder snabb och pålitlig service samt felsökning för att säkerställa optimal prestanda och drift av ditt elektriska system.

Akut reparation : Vi erbjuder snabb service och reparation vid akuta elektriska problem, såsom
strömavbrott eller elfel, för att minimera störningar och återställa normal drift så snabbt som
möjligt.
Förebyggande underhåll : Genom regelbundet förebyggande underhåll och inspektioner kan vi
upptäcka potentiella problem i elektriska system innan de blir allvarliga och kostsamma att
åtgärda.

Laddbox

Laddbox till företag samt BRF och BOSTADSRÄTTSFÖRENING OCH SAMFÄLLIGHETER

Det är avgörande att tidigt bestämma vilken typ av elbilsladdare man ska välja för att undvika överbelastning av elinstallationen i fastigheten. Det är också viktigt att välja ett smart laddningssystem som är skalbart och består av intelligenta elbilsladdare som kan reglera och fördela tillgänglig ström mellan sig för att optimera laddningsprocessen.

Kan BOSTADSRÄTTSFÖRENING OCH SAMFÄLLIGHETER utnyttja bidrag?

Det har blivit lättare att söka och få bidrag för ladd infrastruktur än tidigare. Det är strategiskt att förbereda så många platser som möjligt med infrastruktur för en framtida enkel installation av laddboxar. Genom att installera ett visst antal laddboxar kan man dra full nytta av bidraget och skapa en välfungerande infrastruktur med flera laddpunkter till ett förmånligt pris. Med bidraget kan man också minska kostnaderna för att införskaffa fler laddare. Det är av högsta vikt att i ett tidigt skede välja vilka laddare som ska installeras i föreningen. Dessa laddare måste vara kompatibla och kunna samverka i ett enhetligt system för att optimera användarupplevelsen och tillgängligheten. Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller vill boka ett kostnadsfritt möte där vi kan gå igenom era förutsättningar och behov.

Kontakta Oss

Laddbox till Privat

Med en laddbox installerad hemma har du möjligheten att enkelt och smidigt ladda din elbil varje gång du återvänder hem. Du kan välja en modell som passar dina specifika behov – oavsett om du kör en ren elbil eller en laddhybrid. Vill du kunna övervaka och styra laddningsprocessen samt se statistik över din elförbrukning från din mobil eller dator? Med en dedikerad laddbox för din bil kan du ladda säkert och effektivt. Notera att olika laddboxar kan kräva olika installationer beroende på din fastighets elektriska system. Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation för att diskutera dina behov och möjligheter. Vi installerar olika modeller och märken av laddboxar. Priset för laddboxar börjar från 5000 kr.

Frågan är, vilka är skillnaderna mellan laddboxarna och vilken passar bäst för dina specifika behov ?

Självklart har alla modeller som vi installerar hög kvalitet och levereras med garantier. Skillnaderna ligger i hur mycket kWh som används och vilken modell som är mest lämplig och kostnadseffektiv för din bil och fastighet. Vi finns här för att hjälpa dig att välja det bästa alternativet som passar just dig.

BIDRAG 50% FRÅN NATURVÅRDSVERKET

Enkelt att ansöka, enkelt att erhålla! Mer information om bidraget finns tillgänglig på Naturvårdsverkets hemsida. För företag, föreningar, fastighetsbolag och stiftelser erbjuds upp till 15 000 kr per ladduttag. Privatpersoner kan nu dra nytta av 50% “Grönt ROT-avdrag” på både material och arbetskostnader. För mer information om villkoren, vänligen besök Skatteverkets webbplats.

Kontakta Oss

Automation


Våra automationslösningar optimerar effektiviteten och bekvämligheten i ditt elektriska
system.
Hemautomation : Vi installerar system för hemautomation som gör det möjligt för kunder att
fjärrkontrollera och automatisera belysning, uppvärmning, säkerhetssystem och andra enheter
för att öka komforten och effektiviteten i deras hem.
Industriell automation : För industrianläggningar erbjuder vi avancerade automationslösningar
för att optimera produktionsprocesser, minska driftstopp och förbättra säkerheten på
arbetsplatsen.

Solcell

Vi designar och installerar solcellsanläggningar för att minska din energiförbrukning och
miljöpåverkan.
Hushållsanläggning : Vi installerar solcellsanläggningar på hustak för att generera förnybar
elektricitet och minska hushållens beroende av externa energikällor, vilket leder till långsiktiga
besparingar och minskad miljöpåverkan.

Kommerciell användning : För företag och offentliga institutioner designar och installerar vi
solcellsanläggningar för att minska deras energikostnader och koldioxidutsläpp samt förbättra
deras hållbarhetsprofil och marknadsimage.

Samarbeta med företag

Vi samarbetar nära med företag för att leverera skräddarsydda elektriska lösningar som
uppfyller deras specifika behov och krav.
Byggföretag : Vi samarbetar med byggföretag för att tillhandahålla elektriska tjänster för nya
byggnadsprojekt, från planering och installation till underhåll och service.
Fastighetsförvaltare : Vi erbjuder fastighetsförvaltare elektriska lösningar och tjänster för att
upprätthålla och förbättra elförsörjningen och säkerheten i deras fastigheter, vilket minskar
risken för driftstopp och oplanerade utgifter.

Byt Elcentral

Vi utför säkra och effektiva elcentral byten för att säkerställa en pålitlig elförsörjning.
Modernisering : Genom att byta ut äldre elcentraler med moderna och säkrare alternativ kan vi
förbättra elsystemets tillförlitlighet och överensstämmelse med gällande säkerhetsstandarder.
Utbyggnad : Vid behov av att utöka kapaciteten i elsystemet kan vi byta till en större elcentral
för att möjliggöra anslutning av fler enheter och apparater utan risk för överbelastning.

Jordning el Systemet

Vi säkerställer korrekt jordning för att skydda ditt elektriska system och säkerställa din
säkerhet.
Bostads säkerhet : Vi säkerställer att bostäder är korrekt jordade för att skydda invånarna mot
farliga jordfel och minska risken för elektriska stötar och bränder.
Industriell användning : I industriella miljöer är korrekt jordning avgörande för att skydda både
människor och utrustning mot farliga elektriska störningar och för att säkerställa att
anläggningen fungerar korrekt och säkert.

Belysning

Vi erbjuder installation och underhåll av belysningssystem för att skapa den perfekta
atmosfären i ditt hem eller företag.
Energibesparing : Genom att ersätta äldre belysningsarmaturer med energieffektiva LED-lampor
kan vi minska energiförbrukningen och driftskostnaderna samtidigt som vi förbättrar
belysningens kvalitet och livslängd.
Anpassad design : Vi skapar skräddarsydda belysningslösningar för olika miljöer och ändamål,
från hemmabelysning till kommersiella och offentliga utrymmen, för att skapa den önskade
atmosfären och effekten.